Rutiner och information för att förebygga smittspridning

Detta gör arrangören

1. Säljer väl utspridda sittplatsbiljetter så ett avstånd om minst 1m mellan varje plats säkerställs.
2. Informerar publik, tävlande, funktionärer och övriga hur smittspridning kan undvikas.
3. Erbjuder stationer för handdesinfektion, och åtgärder för att besökarna skall kunna hålla avstånd.

Detta gäller för dig som köpt sittplatsbiljett till evenemanget

1. Håll avstånd till andra individer/sällskap utanför publikentrén och inne på arenan.
2. Använd utplacerade stationer för handdesinfektion
3. Som publik måste du inte bära munskydd, men funktionärer och personal som du möter kommer att använda det.

Detta gäller för dig som skall tävla, eller blivit ackrediterad coach

1. Håll avstånd till andra individer, före, under och efter tävlingen.
2. Använd utplacerade stationer för handdesinfektion.
3. Använd medhavt munskydd så fort du vistas inomhus.
4. Följ de regler och krav som Svensk Friidrott ställer på dig som deltagare: www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-19
5. Registrera dig för coachackreditering via den länk som finns i Tävlings-PM

Detaljerad information för aktiva och coacher

All info finns samlad i Tävlings-PM, men här är en sammanfattning:

Vid ankomst
Avprickning och uthämtning av nummerlapp sker i tält utanför Friidrottens Hus - stora entré. Hänvisning sker därifrån till de områden man har möjlighet att vara på. Här finns också ett särskilt tält för snabbtester. Ni som får krav på er att snabbtestas vid ankomst kommer att få särskild information om detta utsänt till er.

Uppvärmning
Uppvärmning utomhus rekommenderas, och är ett måste för löpare i efterprogrammet.
Det är också möjligt att värma upp i Friidrottens Hus, som under tävlingen är uppdelad i 2 zoner:
• En zon för aktiva som inte testat sig.
• En zon för aktiva som gjort ett PCR-test senaste 72h innan tävlingen, och skickat in sitt resultat till goteborggp@goteborgfriidrott.se (Alternativt kan visa upp ett dagsfärskt negativt Antigen-test.)

Calling
Calling sker precis innanför dörrarna i Friidrottens Hus. Där lämnas även kastutrustning in vid ankomst. Funktionärer guidar dig sedan vidare till Calling 2 på arenan.

Coachackreditering
Coacher som i förhand sökt och fått ackreditering hämtar ut den i tältet utanför Friidrottens Hus. Som coacher släpps du in på arenan under tiden som din aktives gren pågår, och skall direkt efter grenslut lämna arenan. Exakta tider framgår på ackrediteringen. In/utgång sker via grinden bakom måltornet på arenan.

Aktiva lämnar arenan direkt efter grenslut och kan inte komma tillbaka igen.

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER