Tävlingsinformation Spåret100 – Folksam GP Sätra Friidrottshall måndag 4 februari 2019

Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sätra Friidrottshall och Spåret100 – Folksam GP.

Ingång aktiva, ledare och tränare
Aktiva, ledare och tränare kan gå in vid ingången på baksidan av Sätra Friidrottshall, mot Sätra IP
Vid dessa insläpp finns listor med alla anmälda deltagare, du uppger ditt namn och vilken gren du ska delta i.
Där finns också listor med deltagande föreningar och det antal ledare/tränare som är berättigade till fritt inträde vid Spåret100
1-3 deltagare = 1 ledare,tränare/förening, 4-6 deltagare = 2 ledare,tränare/förening, 7-10 deltagare = 3 ledare,tränar/förening, över 10 deltagare = 4 ledare,tränare/förening. Övriga ledare/tränare köper inträdesbiljett i biljettkassan.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning finns direkt innanför entrén till vänster
Calling är i den bortre ändan av hallen (2:a kurvan) i det vänstra hörnet

Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning på uppropslista görs samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta vid Calling inne i hallen.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare, höjdhoppare och stavhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga alt. diskvalificera.

Omklädning
Omklädning sker i omklädningsrum till höger innanför entrédörren

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske utomhus samt på avsatsen 1 tr upp ovanför arenan samt i begränsad omfattning inne på tävlingsarenan mellan kl 18.00 – 18.45.
Teknikgrensdeltagare kommer att beredas tillfälle att värma upp på innerplan i anslutning till sin grenplats enligt schema nedan.
Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan innan inmarschen från Calling , förutom mellan 18.00 och 18.45!

Callingen.
Calling och Inmarsch
Samling i Calling i Sätra Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar och reklam på utrustning och kläder.

¤ För löpgrenar 60 m, samling senast 25 minuter innan starttid och inmarsch 20 minuter före starttid.
¤ För löpgrenar 400 m - 3000 m, samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För häcklöpning, samling senast 45 minuter innan starttid och inmarsch 40 minuter före starttid.
¤ För höjd, längd och kula, samling 65 minuter innan starttid och inmarsch 60 minuter före starttid.
¤ För stavhopp, samling 70 minuter innan starttid och inmarsch 65 minuter före starttid.

Heatordning löpningar i förtävlingen
Heaten löps i ordningen D/C/B osv.

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av startlistor med ban-/hopp-/kastordning, tidsprogram och hopphöjder publiceras på hemsidan senast söndag 3 februari kl. 20.00.

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är innanför staketet strax efter mållinjen.

Prisceremonier
Vinnarna i alla grenar i huvudprogrammet, kl 18-20, hyllas vid tävlingsplatsen eller direkt efter mållinjen så snart som möjligt efter genomförd tävling.,
Efter vinnar-hyllningen skall segraren gå ut via mixed zone.

Tävlingstider
Förtävling kl 16.00 - 18.00
Män/Kvinnor Kula, huvudtävling kl 18.00-18.50
Huvudtävling kl 19.00-21.00 , med TV direkt i TV12

GRENPROGRAM
Huvudtävling kl 19-21 / M/K Kula kl 18
Män: 60 m, 800 m, 3000 m, höjd , längd, kula
Kvinnor: 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m häck, längd, stav

PRISPENGAR i Huvudtävlingen
1:a USD 500, 2:a USD 300, 3:a USD 150

GRENPROGRAM FÖRTÄVLINGAR
Förtävling kl 16-18
Män: 60 m, 800 m, 1500 m, 60 m häck, stav, längd
Kvinnor: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m häck, höjd, längd, kula

OBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kan komma att ske fram till att det slutliga upplägget som presenteras på hemsidan söndag 3 februari kl 20.00.

Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone som är en ytan efter målet, till detta område har även media tillträde. Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone området.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i redskapsförrådet nära Calling..
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.

Dopingkontroll
Europeiska Friidrottsförbundets delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i Sätra Friidrottshall.

Resultat
Resultat kommer att anslås på väggen nära deltagarentrén. Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se

Efteranmälningar
Anmälan är nu stängd men det finns fortfarande platser kvar i några grenar så det är möjligt att efteranmäla.
Skicka mail till
stockholmindoor2019@gmail.com
med uppgift om gren, namn, födelseår, förening och pb/sb så får du svar om det finns plats eller inte i din gren. OBS! Inga efteranmälningar på tävlingsdagen!

Anmälningsavgift
Glöm inte att betala anmälningsavgiften senast 11 februari! Om anmälningsavgiften inte är betald till vårt konto senast 11 februari kommer en faktura att skickas till föreningen med en förhöjd anmälningsavgift på SEK 300! Den fakturan måste vara betald innan starter från föreningen kommer att bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Sollentuna 18 juni 2019!
Ordinarie anmälningsavgift SEK 150,- / start

PlusGiro: 187874-3

Betalning av anmälningsavgiften från utlandet
Betala in till följande konto
Bank: Nordea
IBAN: SE30 9500 0099 6042 0187 8743
BIC/Swift: NDEASESS

Återbud
Eventuella återbud måste meddelas per mail, stockholmindoor2019@gmail.com, senast söndag 3 februari kl 18.00, annars debiteras klubben en trasselavgift om 1000 kr/gren. Denna avgift ska vara betald innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Sollentuna 18 juni 2019!


INFORMATION
stockholmindoor2019@gmail.com

Nästa TV-sändning

Göteborg
SVT Play
16 augustiTITELSPONSOR

SPONSORER