Funktionärsinformation

Vill du vara funktionär på Sollentuna Combined events?
Kontakta Åsa Cumlin via e-posten nedan:

cumlin_62@hotmail.com

Mer information se PDF nedan samt Time Table i den högra menyn

Funktionärs PM PDF

Deltagarnas PM

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER