Hem  
  Startlista  
  Tidsprogram  
  PM/Information  
  Nyheter  
  Sollentunavallen  
  Hitta till Sollentunvallen  
  Inbjudan  
  Anmälan  
  Organisation  
  Resultat  
  In English  
  Pressackreditering  
  Bildarkiv  
 
  Sponsorer Folksam Grand Prix  

PM/Information Sollentuna GP 1 juli 2010

Turebergs FK, Hässelby SK och Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sollentunavallen och Sollentuna GP.

Detta PM innehåller viktig information inför Sollentuna GP. Observera att listorna tills vidare är anmälningslistor och att arrangören förbehåller sig rätten att begränsa startfälten. Slutliga startlistor med heatindelning, banordning och hopp/kastordning publiceras onsdag 30 juni kl. 20.00.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning och Calling - två tält som är belägna på konstgräsplanen öster om friidrottsarenan, direkt nedanför 100 m starten.

Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut mot avprickning senast 90 minuter före grenens start. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta i callingen.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, höjd- och stavhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga.

Ingång aktiva, ledare och tränare
Aktiva, ledare och tränare kan gå in vid såväl den övre som nedre ingången till Sollentunavallen. Vid dessa insläpp finns listor med alla deltagande föreningar och det antal ledare/tränare som är berättigade till fritt inträde vid Sollentuna GP.
1-2 deltagare = 1 ledare/tränare, 3-4 deltagare = 2 ledare/tränare, 5-6 deltagare= 3 ledare/tränare, 7-10 deltagare = 4 ledare/tränare, över 10 deltagare = 5 ledare/tränare.
Övriga ledare/tränare köper inträdesbiljett i biljettkassan.

Omklädnng
Omklädning sker i Sollentunavallens huvudbyggnad

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske på konstgräsplanen bakom huvudläktaren.
På konstgräsplanen får absolut ingen kastuppvärmning ske utan detta måste ske på kastplanen som är belägen på den upphöjda gräsytan i norra delen av Sollentunavallen.
Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan förrän inmarsch skett efter callingen.

Calling och Inmarsch
Samling i Callingtältet för sista upprop och kontroll av nummerlappar och reklam på utrustning och kläder.

För löpgrenar (förutom häcklöpningar), samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.

För häcklöpning, samling senast 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid.

För teknikgrenar (utom stavhopp), samling 35 minuter innan starttid och inmarsch 30 minuter före starttid.

För stavhopp, samling 60 minuter innan starttid och inmarsch 55 minuter före starttid.

Heatordning B-final etc.
Heaten löps i ordningen E/D/C/B osv.

Hopphöjder
Kommer att finns med på de startlistor som publiceras på internet onsdag 30 juni.

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

Prisceremonier
För segraren i alla grenar i huvudprogrammet sker prisutdelningen så snart som möjligt efter genomförd tävling.
I löpgrenarna kommer segraren att hämtas i mixed zone av representant för prisutdelningen. Segrare i teknikgrenar hämtas vid respektive gren av representant för prisutdelningen.
Efter prisutdelningen som sker inne på gräsplanen mitt framför huvudläktaren skall segraren bege sig ut via mixed zone.

Prispengar
1:a 5000 kr, 2:a 3000 kr, 3:a 1500 kr i följande grenar:

M: 100, 300, 800, 1500, 5000, 110 häck, 400 häck, Tresteg, Diskus
K: 200, 400, 1500, 5000, Höjd, Stav, Kula

Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone som är vid ytan efter målet, till detta område har även media tillträde. Ledare och tränare har inte tillträde till detta område.

Redskap
Inlämning av egna kulor och diskusar för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i garaget i den högra delen (sett utifrån arenan) av huvudbyggnaden.
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.

Dopingkontroll
RF Dopingsrepresentant kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i huvudbyggnaden.

Resultat
Resultat kommer att anslås i anslutning till Callingen. Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida, www.folksamgp.se/SollentunaGP/2010/

Återbud
Samtliga återbud skall meddelas via mail till info@sollentunagp.se eller på telefon 08-545 664 40.
Återbud skall meddelas senast 18.00 dagen före tävlingsdagen, dvs onsdag 30/6, i annat fall debiteras föreningen en TRASSELAVGIFT PÅ 1000 KRONOR!!

Efter tävlingen
Alla deltagare bjuds på en enklare måltid efter tävlingen!
Kl. 20-22.30 är serveringen 1 trappa upp i huvudbyggnaden på Sollentunavallen öppen för alla som tävlat vid Sollentuna GP. Visa upp din nummerlapp när du hämtar mat.

Information
08 – 545 664 40 och info@sollentunagp.se

Välkomna och lycka till!
Turebergs FK - Hässelby SK - Spårvägens FK