Tävlingsinformation Sollentuna GP söndag 13 juni 2021

Turebergs FK, Hässelby SK och Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sollentunavallen och Sollentuna GP 2021

En FOLKSAM GP tävling med World Athletics Continental Tour Bronze status som arrangeras av Spårvägens FK, Hässelby SK och Turebergs FK i samarbete med Sollentuna Kommun
Sollentuna GP 2021 kommer att vara ”annorlunda” igen, en liten publik är tillåten pga. myndigheternas publikrestriktioner och ett antal förhållningsregler gäller för deltagare, funktionärer, tränare och ledare för att uppfylla myndighetsregler och SFIF rekommendationer.
Alla fridrottsvänner som inte lyckas få tag på en biljett för att komma till Sollentunavallen kommer att ha möjlighet att följa Sollentuna GP direkt på SVT2 mellan kl 18-20 den 13 juni!

Inför tävlingen kommer detaljerade förhållningsregler pg.a. COVID-19 publiceras hur vi ska genomföra tävlingen, läs mer om detta när den informationen kommer på hemsidan!
För tränare och ledare gäller att Sollentunavallen ses som en arbetsplats och endast deltagare som ska tävla, begränsat antal ledare, samt personal och funktionärer som har tydliga arbetsuppgifter tillåts vara inne på Sollentunavallen. Varje aktiv får ha maximalt en (1) tränare eller ledare med sig till tävlingen och tränaren/ledaren måste vara ackrediterad/anmäld i förväg. Anmälan är nu stängd !

Ingång deltagare, ledare och tränare
Deltagare och ackrediterade ledare/tränare kan gå in till Sollentunavallen vid såväl den övre ingången vid parkeringen från Sollentunavägen eller den nedre ingången via Sollentuna Friidrottshall, Strandvägen 73.
Vid dessa entréer finns listor med alla anmälda deltagare och ackrediterade ledare/tränare, du uppger ditt namn.
Ackrediterade ledare/Tränare får ett ackrediteringskort i entrén och det måste bäras fullt synligt hela tiden inne på Sollentunavallen!
.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning - Till höger i entrén till Sollentuna Friidrottshall
Calling (Upprop) - I tält mellan Målhuset och Sollentuna Friidrottshall. Tälten är numrerade 1-4 och du får titta på tidsprogrammet vilket Calling-tält som gäller för respektive gren.


Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning på uppropslista görs samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta vid Calling-tälten till funktionär.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare, höjdhoppare och stavhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga.

Ingen Omklädning
P.g.a. gällande restriktioner finns inga omklädningsrum öppna, du får komma ombytt till tävlingen.
Toaletter
För deltagare finns toaletter finns inne i Sollentuna Friidrottshall och i tegelbyggnaden på södra sidan av Sollentunavallen. För övriga hänvisas till ”Bajamajor” som finns på några ställen runt arenan.

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske på gräsytan utanför Sollentunavallen mot Edsviken samt inne i Sollentuna Friidrottshall.
Grusytan bakom läktaren på Sollentunavallen är avstängd för upprustning och kan inte användas för uppvärmning.
Kastuppvärmning kan bara ske vid tävlingsplatsen på innerplan efter inmarsch!
Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan innan inmarschen.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i Sollentuna Friidrottshall nära Calling området.
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.

Calling
Calling och Inmarsch
Samling i Calling-tält 1, 2, 3 eller 4 mellan Målhuset och Sollentuna Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar , reklam på utrustning och kläder samt skor.
Nya skoregler
Alla deltagare måste vare uppdaterade och medvetna om innehållet i World Athletics ”regel 5” som avhandlar tävlingsskor och bara de skor som finns på World Athletics lista över godkända tävlingskor får användas. Kontroller kan komma att ske i samband med Calling.
Calling tält
På tävlingsdagen finns tidsprogram uppsatt på olika ställen på Sollentunavallen finns angivet vilket Calling-tält respektive gren/heat ska samlas i! Kolla i god tid innan!!!

Calling tider
¤ För löpgrenar (förutom häcklöpningar), samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För häcklöpning, samling senast 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid.
¤ För teknikgrenar (utom stavhopp), samling 35 minuter innan starttid och inmarsch 30 minuter före starttid.
¤ För stavhopp, samling 70 minuter innan starttid och inmarsch 65 minuter före starttid.

Heatordning
Vid löpningar i för-/eftertävlingen med flera heat går heaten i ordningen D/C/B osv.

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av tävlingstidsprogram, startlistor med ban-/hopp-/kastordning samt hopphöjder publiceras på hemsidan www.folksamgp.se lördag 12 juni senast kl. 21.00.

Klädkorgar
P.g.a. gällande restriktioner gäller följande:
För 100 m och 100 m häck; Klädkorgar kommer att finnas i anslutning till starten och deltagarna lägger sina överdragskläder där, dessa korgar körs sen till Mixed Zone (Samma som calling-tältet) utanför staketet strax efter mållinjen.
För alla andra löpningar 400 m och längre lämnar deltagarna sina överdragskläder i klädkorgar i det Calling-tält som har använts och efter målgång går dom tillbaka till samma tält.

Prisceremonier
Inga priscermonier kommer att genomföras p.g.a. restriktionerna som gäller


GRENPROGRAM - Huvudtävling kl 18.00-20.00 , med live-TV i SVT2 kl 18.00- 20.00 Män: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 400 m häck, längd, diskus
Kvinnor: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, stav, höjd, kula

PRISPENGAR FÖR HUVUDTÄVLINGAR

Kategori ”A-kategori” EUR 2500/gren
(EUR 1000, 600, 400, 300, 200)
Män: 1500 m, Längd, Diskus
Kvinnor: 1500 m, Höjd, Stav

Kategori B-kategori EUR 1500/gren
(EUR 500, 400, 300, 200, 100)
Män: 100 m, 400 m, 800 m, 400 m häck, Tresteg
Kvinnor: 100 m, 400 m, 800 m, Längd, Kula
FÖRTÄVLINGSPROGRAM kl 15.40-18
Män: 100 m, 400, 400 m häck, Höjd, Tresteg
Kvinnor: 100 m, 400, 100 m häck, Längd, Diskus
Junior/Ungdom Diskus M22, P19

EFTERTÄVLINGAR, kl 20-21
Män: 800 m, 1500 m, 3000 m hinder
Kvinnor: 800 m, 1500 m, 3000 m hinder


OBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kan komma att ske fram till att det slutliga upplägget som presenteras på hemsidan lördag 12 juni kl 21.00.

Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone (samma som Calling området) som är vid ytan efter målet, till detta område har även media tillträde.
På grund av Covid-19 kommer extra avstånd att hållas till media med hjälp av markeringar och funktionär.
Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone områden.

Efter tävling
Alla deltagare och deras tränare/ledare måste lämna Sollentunavallen efter genomförd tävling enligt de regler som Svenska Friidrottsförbundet har satt upp, vi räknar med att alla respekterar detta.

Dopingkontroll
Europeiska Friidrottsförbundets delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i Sollentuna Friidrottshall. Viktigt att alla har möjlighet att visa upp giltigt ID-kort

Resultat
Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se

Återbud
Samtliga återbud skall meddelas via mail till
sollentunagp@gmail.com.

För anmälda och av arrangören bekräftade deltagare i tävlingen som uteblir utan att senast lördag 12 juni kl 18.00 lämnat återbud per e-mail sollentunagp@gmail.com, utgår en "trasselavgift" på 1000 kr som faktureras klubben. Denna avgift ska vara betald innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling Karlstad GP 22 juni!.… GLÖM INTE ATT BETALA ANMÄLNINGSAVGIFTEN
OBS!! Ordinarie anmälningsavgiften kommer INTE att faktureras föreningen!

Anmälningsavgiften om 150 kr per ”bekräftad deltagare/grenstart”* insättes på PlusGiro 442 75 84-0 senast tisdag 15 juni 2021.
Betalning av anmälningsavgiften från utlandet
Betala in till följande konto
Bank: Nordea
Konto nr: 187874-3
IBAN: SE30 9500 0099 6042 0187 8743
BIC/Swift: NDEASESS
Om anmälningsavgiften inte är betald senast tisdag 15 juni 2021 kommer en faktura att sändas till föreningen där varje grenstart inklusive förseningsavgift kostar 300 kr och den fakturan måste vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Karlstad 22 juni 2021.
* ”Bekräftad deltagare/grenstart” = deltagarens namn finns med på den anmälningslista som publicerats på tävlingens hemsidan onsdag 9 juni 2021. De som står som reserver på anmälninslistan är inte ”Bekräftade”

INFORMATION
All kommunikation ang. Sollentuna GP 2021 per mail sollentunagp@gmail.com

HEMSIDA
http://www.folksamgp.se/SollentunaGP/2021/

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER