PM för VARBERG FRIIDROTT GP 15 juli 2019

Varbergs GIF Friidrott hälsar samtliga deltagare hjärtligt välkomna till Varberg Friidrott Grand Prix, en för 2019 ny deltävling i Folksam Grand Prix-serien. Vi hoppas på mycket publik, härlig stämning och fantastiska resultat!

Tävlingsplats
Påskbergsvallen, Kattegattsvägen 18, 432 50 Varberg.

Parkering
Parkering för samtliga vid Arena Varberg intill huvudentrén till Påskbergsvallen och utmed Kattegattsvägen. För aktiva och ledare som bor på Varbergs Stadshotell finns transportservice att tillgå mellan hotell och arena.

Efteranmälan
Det finns endast i undantagsfall utrymme för efteranmälan. Sådan sker genom personlig kontakt via e-post med Per Skoog (varberggp@perskoog.se) senast söndag 14 juli kl 18.00. Under tävlingsdagen mottages inga efteranmälningar. Efteranmälan kostar 300:-/gren. Faktureras efter tävlingen.

Återbud
Eventuella återbud av "bekräftad deltagare" måste lämnas senast dagen före tävling, söndag 14 juli kl 18.00 till Per Skoog (varberggp@perskoog.se). I annat fall faktureras den tävlandes förening en ”trasselavgift ” på 1 000 kr/deltagare.

Aktivas hotell
Officiellt hotell för aktiva och ledare är Varbergs Stadshotell, tel 0340-69 01 00‎, www.varbergsstadshotell.com.

Infodisk aktiva
På Varbergs Stadshotell finns en infodisk som är bemannad lördag 13 och söndag 14 juli. Där utdelas PM, tidsprogram, kartor över Varberg etc. I infodisken meddelas också resetider för resor från Varberg, samt behov av transportservice inom Varberg. Transportansvarig Lars-Anders Callenberg kan även nås via tel 076 – 130 68 88.

Massage
För aktiva som bor på hotellet finns massör och sjukgymnast att tillgå söndag 14 juli kl 17-20 och tävlingsdagen kl 9 – 12. Begränsat antal platser, kontakta infodisken för bokning.

Träning
För aktiva som bor på hotellet finns träningsmöjlighet i form av inomhusarena och styrkelokal i ”Tresteget”, söndag 14 juli kl
18 – 20 och tävlingsdagen kl 9.30 – 11.30. Kontakta infodisken.
Hotellets tränings- och spaanläggning kan bokas till ordinarie priser.

Tidsprogram
Definitivt tidsprogram finns på hemsidan: http://www.folksamgrandprix.se/VarbergGP/2019/ från
torsdag 11 juli.

Väntelista
Erhållande av stand-by/reservplats i de grenar som har begränsat antal deltagare meddelas senast 11 juli till den emailadress som lämnats vid anmälan.

Startlista
Vi bekräftar deltagare och grenstart via startlista som finns på hemsidan: http://www.folksamgrandprix.se/VarbergGP/2019/ från torsdag 11 juli.

Heatindelning/seedning
Se startlista.

Entré aktiva och ledare
För aktiva och ledare används entré 50 meter till höger om huvudentrén. Nummerlapp gäller som ”biljett” för in- och utpassering under tävlingen.

Ackreditering ledare
Tränare för tävlande erhåller ackreditering direkt vid entrén. Ingen föranmälan krävs. Max en ledare per aktiv.

Nummerlappar/avprickning
För boende på Stadshotellet så finns möjlighet att hämta nummerlappar på hotellet mellan kl 9-12 på tävlingsdagen.
På arenan finns nummerlappar att hämtas samtidigt som man signerar avprickningslista, direkt vid de aktivas entré. Nummerlappsutdelningen på arenan är öppen från 13.30 på tävlingsdagen.
Absolut senaste avprickning är 90 min före grenstart.
Nummerlappar ska bäras både bak och fram, vara fullt synliga och reklamen får inte vikas in. För höjdhopp och stavhopp är det tillåtet att bära endast en nummerlapp.

Egna redskap
De som önskar använda egna redskap ska senast 90 minuter före aktuell start lämna in redskapen för kontroll. Kontrollen sker vid de aktivas entré, öppet från 13.30 på tävlingsdagen.
Stavar: förvaras i Varbergs GIF Friidrotts förråd bredvid spelargången under läktaren.

Aktivas läktare
Aktiva och ledare hänvisas till läktaren i kurvan efter målet.

Omklädning
För omklädning se skyltning. Två omklädningsrum vardera för damer och herrar.

Uppvärmning
Uppvärmning sker på gräs- och konstgräsytorna på de intilliggande planerna eller i den fina skogen som ligger i anslutning till Påskbergsvallen.

Calling/intåg
Calling sker under läktaren, i omklädningsrum nr 1. Gemensamt intåg via spelargång i mitten av läktaren direkt efter upprop. I calling sker även spik-, nummerlapps- och reklamkontroll.
Löpgrenar 15 minuter före start
Häcklöpningar 20 minuter före start
Längdhopp/Diskus/Kula 30 minuter före start
Höjdhopp 40 minuter för start
Stavhopp 60 minuter före start
OBS! Grenar med callingtider som inte följer PM rakt av:
K Längdhopp kl 17.50
K Stavhopp kl 17.15
M 110 m häck kl 18.05
M Kula kl 17.50

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

Höjningsschema
K Höjdhopp: 1,65 – 1,70 – 1,74 – 1,78 – 1,82 – 1,85 – 1,88 + 2 cm
K Stavhopp: 3,88 – 4,03 – 4,18 – 4,28 – 4,38 - 4,48 – 4,56 – 4,64 – 4,72 + 5 cm
F19 Stavhopp: 2,37 - 2,52 – 2,67 – 2,82 – 2,97 – 3,12 – 3,27 – 3,42 – 3,57 – 3,72 – 3,82 + 5 cm
F17 Höjdhopp: 1,45 – 1,50 – 1,53 – 1,56 – 1,59 – 1,62 + 2 cm

K och M 100 m
Bästa tid i K 100 m B-final och M 100 m B-final går vidare till respektive A-final. Berörda tävlande kommer att meddelas personligen.

Resultat
Resultatlistor kommer att löpande presenteras på hemsidan: http://www.folksamgrandprix.se/VarbergGP/2019/

Protester
Eventuella protester inlämnas skriftligen till sekretariatet (överst och mitt på huvudläktaren) tillsammans med protestavgift om 850 kr senast 30 min efter det att resultaten presenterats på hemsidan.

Utmarsch
Styrs av respektive grenledare efter avslutad tävling. Samtliga deltagare lämnar innerplan via mixed zone.

Priser/prisutdelning
Prisutdelning sker till samtliga segrare i A-finaler i huvudtävlingen (samt eventuella svenska rekordsättare) vid gemensam prisceremoni direkt efter avslutad huvudtävling. Segrare samlas vid utgången från calling kl 20.25 för gemensamt uttåg till prisceremonin. Prispengar skickas i efterhand till respektive förening. För utländska deltagare gäller ett skatteavdrag på 15 %.

Kvällens prestation
Premieras i samband med prisceremonin.

Mixed zone
Alla aktiva måste passera ut genom mixed zone efter avslutad gren, som finns i direkt anslutning till målet.
Autografzon/selfiezon
Finns i anslutning till mixed zone.

Sjukvård
Läkare, sjuksköterska och sjukgymnast finns tillgängliga under tävlingen och är placerade på nedersta raden på huvudläktaren. För behov av läkare övriga tider (gäller tävlande som bor på hotellet), kontakta infodisken.

Innerplan
Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att vistas på innerplan utan giltig anledning, bland annat av säkerhetsskäl.
Dopingkontroll
RF:s dopingsrepresentant kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll. Tävlande som uttagits för dopingkontroll anvisas av arrangörens representanter.

Försäljning
Servering finns på olika ställen på idrottsplatsen vid fyra kiosker.

Bankett
För tävlande och deras ackrediterade ledare boende på Varbergs Stadshotell serveras en buffé i samband med en bankett på hotellet efter tävlingarna. Maten finns framdukad från kl 21.00.

Upplysningar
För information om tävlingen, kontakta Varbergs GIF Friidrott: varbergfriidrottgp@gmail.com
För aktiva-frågor, kontakta Per Skoog: varberggp@perskoog.se


Biljetter
Köp biljetter till Varberg Friidrott Grand Prix här


Nästa TV-sändning

Göteborg
SVT Play
16 augustiTITELSPONSOR

SPONSORER