Aktivas PM

Göteborg Friidrott hälsar välkomna till Slottsskogsvallen och Göteborg Grand Prix, den sista av fyra deltävlingar i 2019 års Folksam Grand Prix-serie.

Efteranmälan
Efteranmälan för huvudprogrammet kan i undantagsfall accepteras och sker genom personlig kontakt med Mario Bassani goteborg_gp@goteborgfriidrott.se +46 70 485 00 01
För medel/lång i för- och efterprogrammet gäller detsamma Per Skoog competition@bannisterrunning.com +46 73 813 80 80
Alla heat har farthållning och vi förbehåller oss rätten att begränsa startfälten.
Avgiften för godkänd efteranmälan är 300 kr/gren. Under tävlingsdagen mottages inga efteranmälningar.

Återbud
Återbud skall meddelas senast torsdagen den 15 aug kl. 18:00 till Mario Bassani goteborg_gp@goteborgfriidrott.se +46 70-485 00 01
Vid senare återbud debiteras trasselavgift på 1000 kr.

Parkering
Erbjuds på grusområdet i anslutning till Slottsskogsvallen för 20 kr. Följ arrangörens hänvisning och skyltning.

Ackreditering
Aktiva i huvudprogrammet får sin ackreditering vid ankomst till hotellet eller i Friidrottens Hus från kl. 15.00 på tävlingsdagen. Ackreditering krävs för måltider och ingång till arenan. För tävlande i för- och efterprogrammet gäller nummerlappen som entrébiljett till arenan men inte som måltidsbiljett.

Coacher
Coachackreditering hämtas i Friidrottens Hus från kl. 15.00 på tävlingsdagen. Ackreditering ger tillgång till arenan och aktivas läktare.

Träning
Aktiva i huvudprogrammet: Träningsmöjlighet finns i Friidrottens Hus torsdagen den 15/8 mellan kl. 10.00-20.00. På tävlingsarenan kan man med respekt för byggnationerna och friidrottsskola träna mellan kl. 08.00-19.30 under torsdagen 15/8. Träning under tävlingsdagen endast i Friidrottens Hus från kl. 10.00.
Ackreditering gäller för entré.

Massage & Physio
Vi erbjuder massage för tävlande i huvudprogammet:
Torsdag 15/8 kl. 16.00-21.00 på Spar Hotel Majorna.
Fredag 16/8 kl. 17.00-20.00 i Friidrottens Hus.

Egna redskap
Egna redskap lämnas för kontroll till tekniske ledaren senast 90 minuter före utsatt starttid. Redskapen lämnas i Friidrottens Hus, samma plats där nummerlapparna hämtas.

Tävlingsdräkt
Aktiva tävlar i reglementsenlig klubbdräkt, alternativt i egen sponsors dräkt. För stora loggor kan komma att tejpas över.

Spiklängd
Maxlängden på spikar är 7 mm i löpgrenar och 9 mm i teknikgrenar.

Höjningsschema
Stavhopp: 5.20, 5.35, 5.50, 5.60, 5.70, 5.75+5

Heatindelning löpgrenar
I grenarna 800m, 1500m, 3000m och 3000mh gäller seedade heat med tiderna (SB/PB) avgörande för slutlig placering. Heatindelning publiceras fortlöpande via www.goteborggp.se och fr.o.m. fredag morgon i appen Roster Athletics.

Avprickning & nummerlappar
Avprickning och hämtning av nummerlapp skall ske senast 60 minuter före grenstart. Nummerlapp hämtas personligen i Friidrottens Hus och utdelningen öppnar kl. 15.00 på tävlingsdagen. Nummerlapp skall bäras fram och bak samt vara fullt synlig (i stavhopp och höjdhopp räcker det med en nummerlapp fram eller bak). Reklamen får ej vikas bort.

Uppvärmning
Inomhus i Friidrottens Hus och på grönytor i området. Kastuppvärmning med träningsredskap genomförs på kastplanen vid Friidrottens Hus. Ingen uppvärmning får förekomma på tävlingsarenan före grenens gemensamma inmarsch.

Upprop/Inmarsch
Samling sker i Callroom, som är beläget inne i Friidrottens Hus.
Hopp & Kast: Samling 45 minuter före utsatt starttid, inmarsch 40 minuter före (Stavhopp samlas 60 min före utsatt starttid, inmarsch 55 minuter före)
Löpgrenar: Samling 25 minuter före utsatt starttid, inmarsch 20 minuter före

Innerplan
Det är absolut förbjudet för aktiva och ledare att vistas på innerplan utan giltig ackreditering och detta gäller särskilt av säkerhetsskäl!

Utmarsch
Utmarscherna styrs av respektive grenledare i teknikgrenar efter avslutad tävling. Segraren skall gå direkt till prisutdelning, övriga lämnar innerplan via Mixed Zone. Segraren i löpgrenar hanteras av löpfunktionärer och hänvisas till uppsamlingsplatsen vid måltornets bottenvåning.

Prisceremonier
Prisceremoni med segraren sker omedelbart efter avslutad huvudgren, framför huvudläktaren. I löpgrenar med flera heat delas prispengar endast ut till deltagarna i A-heatet. Prispengar skickas till respektive förening i efterhand.

Mixed Zone
Alla aktiva måste passera genom Mixed Zone efter avslutad gren. Mixed Zone är belägen strax efter målgången.

Omklädning & Dusch
Finns i huvudbyggnaden vid arenan, i anslutning till de Aktivas område. Ingång via löpargången i kurvan.

Protester
Protester lämnas in skriftligen till sekretariatet i måltornet tillsammans med en protestavgift om USD 100 (eller 850 SEK) senast 30 minuter efter det att resultaten kungjorts på resultattavlan.

Resultat
www.goteborggp.se för alla grenar och live-resultat för huvudtävlingen via appen Roster Athletics. Ladda ned Roster Athletics gratis via App-Store eller Google Play.

Sjukvård
Fysioterapeut, läkare och sjuksköterska finns på arenan under tävlingen.

Antidoping
Antidopingtester utförs av Riksidrottsförbundet i av dem utvalda grenar. Alla tävlande ska ha med giltig legitimation.

Matförsäljning
På arenan, i anslutning till huvudläktaren.

Middag för aktiva
Vi bjuder aktiva i huvudprogrammet på en middag som serveras kl. 18.30–21.00 i Friidrottens Hus. Ackrediteringen gäller som matbiljett.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare: Christer Strand +46 708 122 962
Projektledare: Alexander Nilsson +46 705 815 241 alexander.nilsson@goteborgfriidrott.se
Vice PL: Henrik Eliasson +46 704 353 134 henrik.eliasson@goteborgfriidrott.se
Aktivas kontakt: Mario Bassani + 46 704 850 001 goteborg_gp@goteborgfriidrott.se


Tävlingshotell
Spar Hotel Majorna
Karl Johansgatan 66-70
414 54 Göteborg
Telefon: 031-751 07 00.
Hemsida: www.sparhotel.se

Athletes Office
+46 700 265 438
På Spar Hotel Majorna finns Athletes Office på våning två.
Det är bemannat torsdag 15/8, kl. 09.00-21.00, fredag 16/8 kl. 08.00-22.00 och lördag 17/8 kl. 08.00-15.00. Här finner ni ackrediteringar, transportservice, PM, tidsprogram m.m.

Frukost
Serveras på våning två, kl. 06.30-12.00 samtliga dagar.

Måltider
Lunch torsdag: i restaurangen på hotellet kl. 13.00–15.00
Middag torsdag: i restaurangen på hotellet kl. 18.00–20.30
Lunch fredag: i restaurangen på hotellet kl. 13.00–15.00
Middag fredag: i Friidrottens Hus på övervåningen kl. 18.30–21.00.
Ackrediteringen gäller som matbiljett till alla måltider

Hotellets telefon och betal-TV
Hotellets telefon och betal-TV är låsta. Önskar du utnyttja något detta låses det upp via eget betalkort i receptionen.

Utcheckning
Utcheckning senast kl. 12.00, lördag 17/8.

Nästa TV-sändning

Göteborg
SVT Play
16 augusti
TITELSPONSOR

SPONSORER