Rutiner och information för att förebygga smittspridning

Rutiner och information för att förebygga smittspridning
Detta gör arrangören
1. Säljer väl utspridda sittplatsbiljetter så ett avstånd om minst 1m mellan varje plats säkerställs.
2. Informerar publik, tävlande, funktionärer och övriga hur smittspridning kan undvikas.
3. Erbjuder stationer för handdesinfektion, och åtgärder för att besökarna skall kunna hålla avstånd.

1. Säljer väl utspridda sittplatsbiljetter så ett avstånd om minst 1m mellan varje sällskap säkerställs.
2. Säkerställer att varje sällskap får bestå av max 4 personer
3. Informerar publik, tävlande, funktionärer och övriga hur smittspridning kan undvikas.
4. Erbjuder stationer för handdesinfektion, och åtgärder för att besökarna skall kunna hålla avstånd.

Detta gäller för dig som köpt sittplatsbiljett till evenemanget
1. Håll avstånd till andra individer/sällskap utanför publikentrén och inne på arenan.
2. Använd utplacerade stationer för handdesinfektion
3. Du måste sitta på din anvisade plats under tävlingen. Självklart kan du besöka toalett och kiosk men tänk på att hålla avstånd
4. Stanna hemma om du känner några symptom

Detta gäller för dig som skall tävla, eller blivit ackrediterad coach
1. Håll avstånd till andra individer, före, under och efter tävlingen.
2. Använd utplacerade stationer för handdesinfektion.
3. Följ de regler och krav som Svensk Friidrott ställer på dig som deltagare: www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-19
4. Stanna hemma om du känner några symptom

Med hjälp av kartan nedan kan du orientera dig till rätt entré och du ser hur det ser ut i din zon med toalett, kiosk etc.

Närhet till de aktiva
En av de roligaste delarna med Karlstad Grand Prix är närheten man får till våra fantastiska friidrottare. Våra stjärnor älskar publiken och bjuder gärna på sig själva. Säkerheten och minimering av risk för smittspridning är dock även här central och de aktiva kommer ha strikta riktlinjer för hur de ska agera för att minska risken att bli smittade. Detta innebär att, beroende på hur situationen ser ut, de kan ha fått direktiv att inte vistas för nära publiken. Om situationen tillåter bjuder de gärna på sig själva, men ha respekt för att de kan ha fått direktiv att inte ha närkontakt med publik.

Särskild info till aktiva, ledare och funktionärer pga spridningen av Covid-19
På grund av spridningen av Covid-19 vidtar vi en rad åtgärder för att kunna genomföra årets tävling. En av konsekvenserna är att vi en begränsad publik på arenan. Men förutom det vidtas åtgärder för såväl aktiva som funktionärer, tränare och media. Allt för er säkerhets skull och för att minimera risken för smittspridning under Karlstad Grand Prix. Här kan du läsa vad som gäller för dig och alla andra som kommer till tävlingen.

Logi & mat
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
- Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas.
- De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
- Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.
- Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittandes vid bord.
- Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.

Transport
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Vid bilresor till och från tävlingar bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
- Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
- Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
-Tag med och utnyttja handsprit/desinficering flitigt i samband med resande.

Arenan
På arenan kommer det tillåtas 500 sittande åskådare. Uppmana gärna publiken att klappa och heja under tävlingen, men håll avstånd till såväl publik som funktionärer och övriga ledare. Förutom dessa 500 åskådare tillåts endast aktiva som ska tävla, begränsat antal ledare, samt personal och funktionärer som har tydliga arbetsuppgifter vara inne på arenan. När ni kommer till arenan får ni tydliga instruktioner om var och när ni ska gå in, samt ledsagas till er zon där ni ska genomföra er gren. På detta sätt kommer ni hela tiden endast befinna er i närheten av ett begränsat antal personer. Efter avslutad tävling måste ni lämna arenan, det är inte tillåtet att sitta kvar och titta på tävlingarna.

Vi vill uppmana samtliga aktiva/tränare att på arenaområdet tänka på följande:
- Att inte dröja sig kvar på en plats längre än nödvändigt
- Att hålla avstånd till andra inne på arenan

Mat och vätska
För minskad smittrisk kommer ingen mat att serveras på arenan. Samtliga besökare på arenan ansvarar själv för att medta mat och dryck. Två kiosker finns för publiken på plats.

Avstånd och hygien
I alla möjliga situationer är det viktigt att ni håller avstånd så gott det går. Förutom i de sportsliga moment när det inte är möjligt ska 2-metersregeln tillämpas. Undvik kramar, handskakningar osv. Var extra noggrann med hygienen:
- Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål
- Använd handsprit/desinficering då du inte har tillgång till varmt vatten och tvål
- Använd i största möjliga utsträckning egna redskap, undvik att låna från varandra. Funktionärer som handskas med era redskap ska bära handskar.

Vid symptom - stanna hemma
Känner du några symptom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte komma till tävlingen. Innan du åker till arenan ska du göra en självskattning av ditt hälsotillstånd.

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER