PM/Information aktiva för KARLSTAD GP 22 juni 2021

IF Göta Karlstad har den stora äran att hälsa samtliga deltagare hjärtligt välkomna till Karlstad GP, en deltävling i Folksam Grand Prix- serien. Vi hoppas härlig stämning och bra resultat!

Tävlingsplats
Tingvalla IP, Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften, ordinarie 150:-/gren. Avgiften faktureras efter tävlingen.

Efteranmälan
Det finns endast i undantagsfall utrymme för efteranmälan. Sådan sker genom personlig kontakt (e-post) med Johan Engberg (se nedan). Under tävlingsdagen mottages inga efteranmälningar. Efteranmälan kostar 300:-/gren.

Återbud
Samtliga återbud skall meddelas via mail johan.engberg@ifgota.se senast kl 18.00 dagen innan tävling. Om inte så sker, debiteras en trasselavgift på 1000 kr.

Galahotell
Officiellt Galahotell är Scandic Klarälven, tel 054-776 45 13, beläget ca 500m från Tingvalla IP.

Athletes’office
På Scandic Klarälven finns en infodisk/Athletes’office, som är bemannad 21 till 23 juni. Där kan man få PM, tidsprogram, kartor över Karlstad, här meddelas också resetider etc. Nummerlappar delas ut på tävlingshotellet på tävlingsdagen fram till 12.00 för de som bor där. Övriga nummerlappar finns i aktivas entré bakom läktaren vid målet från 13.00 tävlingsdagen. Nummerlappar till slägga kvinnor på Massas Äng hämtas där.

Massage
Massör och sjukgymnast finns på Scandic Klarälven måndag 10-16 och bokas på hotellet. Mer info vid athletes office.

Internet/Gym/Pool
Det finns trådlöst internet på alla rum, logga in på Scandic Easy.
Hotellet har ett gym och tillsammans med inomhuspoolen utgör det ett fint tillfälle för träning/relax.

Tidsprogram
Definitivt tidsprogram kommer att finnas på hemsidan från 20 juni.

Väntelista
I vissa grenar förebehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare. Kontakta Johan Engberg eller besök vår hemsida, www.folksamgrandprix.se för information.
.
Heatindelning/Seedning
Se www.folksamgrandprix.se. Ev korrigeringar som görs under tävlingsdagen uppsätts på anslagstavla vid uppropet och bakom de aktivas läktare.

Covid-19
Alla som ska beträda arenan måste tagit del av Covid-protokoll för tävlingen som finns på hemsidan.

Entré
För aktiva och ledare används entré vid 1500-starten bakom ståplatsläktaren. Se arenaskiss på hemsidan.

Aktivas läktare
Aktiva och ledare är endast på arenan under tävling. Aktiva får endast vara på innerplan samt i zonen i första kurvan. Ledare kan flytta sig på arenan för att kunna coacha sin aktive.

Omklädning
Omklädning sker på hotellet eller hemma.

Nummerlappar/Avprickning
Nummerlapp erhålls samtidigt som man skriver på avprickningslistan vid inpassering på arenan. Nummerlappsutdelningen är öppen från 13.00 den 22 juni. Absolut senaste avprickning är 90 min före grenstart.
Nummerlappar skall bäras både bak och fram, vara fullt synliga och reklamen får absolut inte vikas in.

Egna redskap
De som önskar använda egna redskap ska senast 90 minuter före aktuell start lämna in redskapen för kontroll. Kontrollen sker vid vaktmästarbyggnaden i höjdhoppskurvan, öppet från 12.00.

Uppvärmning
Uppvärmning sker på gräsytan norr om Tingvalla IP (matta för spikskolöpning finns här för uppvärmning) eller i den fina parken som ligger i anslutning till bostadskvarteret vid Karolinen. Kastuppvärmning kan ske på Massas Äng norr om arenan på andra sidan motorvägen.

Calling/inmarsch
Calling sker bakom läktaren vid målet och gemensam inmarsch sker direkt efter upprop och reklamkontroll.
Löpgrenar 15 minuter före start
Häcklöpningar 20 minuter före start
Längd/Diskus/Spjut/Kula 30 minuter före start
Höjd 40 minuter för start
Stavhopp 60 minuter före start

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

Höjningsschema
Presenteras på www.folksamgrandprix.se kvällen innan tävlingen.

Resultat
Resultatlistor kommer att anslås på anslagstavlan vid callroom samt löpande på vår hemsida www.folksamgrandprix.se

Protester
Eventuella protester lämnas in skriftligen till sekretariatet i måltornet tillsammans med protestavgift om 850 SEK senast 30 minuter efter det att resultaten kungjorts på anslagstavlan.

Utmarsch
Styrs av respektive grenledare efter avslutad tävling. Alla lämnar innerplan via mixed zone.

Priser/Prisutdelning
Prisutdelning sker till segraren omedelbart efter avslutad gren på innerplan eller efter målgång. I löpgrenar med flera heat delas prispengar bara ut till deltagarna i A-finaler. Prispengar skickas i efterhand till respektive förening. För utländska deltagare gäller ett skatteavdrag på 15 %.

Mixed zone
Alla aktiva måste passera ut genom mixed zone efter avslutad gren, som finns i direkt anslutning till målet.

Sjukvård
Tävlingsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast finns tillgängliga under tävlingen. De är placerade mitt på upploppet vid nedgången till omklädningsrummen där det också finns ett särskilt läkarrum/massagerum.

Dopingkontroll
RFs dopingsrepresentant kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i anslutning till omklädningsrummen.

Innerplan
Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att vistas på innerplan utan giltig anledning, bland annat av säkerhetsskäl.

Upplysningar
För ytterligare information eller frågor, var vänlig kontakta:
IF Göta Karlstad tel. 054-21 23 27
Johan Engberg, johan.engberg@ifgota.se

Information finns också på vår hemsida, www.folksamgrandprix.se

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER