Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sätra Friidrottshall och Spåret GP – Folksam GP tisdag 11 februari 2020

DELTAGARINFO

Deltagarentré
Ingång för aktiva, ledare och tränare är på baksidan av Sätra Friidrottshall, mot Sätra IP
Vid detta insläpp finns listor med alla anmälda deltagare, du uppger ditt namn och vilken gren du ska delta i.
Där finns också listor med deltagande föreningar och det antal ledare/tränare som är berättigade till fritt inträde vid Spåret GP
1-3 deltagare = 1 ledare,tränare/förening, 4-6 deltagare = 2 ledare,tränare/förening, 7-10 deltagare = 3 ledare,tränare/förening, över 10 deltagare = 4 ledare,tränare/förening. Övriga ledare/tränare köper inträdesbiljett i biljettkassan i huvudentren på framsidan av Sätra Friidrottshall.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning är direkt till vänster innanför deltagarentrén

Callingen/sista upprop är belägen i den bortre ändan av hallen (2:a kurvan) i det vänstra hörnet

Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning på uppropslista görs samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta vid Calling inne i hallen.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare, höjdhoppare och stavhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga alt. diskvalificera.

Omklädning
Omklädning sker i omklädningsrum till höger innanför deltagarentrén

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske utomhus samt på avsatsen 1 tr upp ovanför arenan samt i begränsad omfattning inne på tävlingsarenan mellan kl 18.00 – 18.45.
Teknikgrensdeltagare kommer att beredas tillfälle att värma upp på innerplan i anslutning till sin grenplats enligt separat schema.
Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan innan inmarschen från Calling , förutom mellan 18.00 och 18.45!

Callingen.
Calling och Inmarsch
Samling i Calling området i Sätra Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar och reklam på utrustning och kläder.

¤ För löpgrenar 60 m, samling senast 25 minuter innan starttid och inmarsch 20 minuter före starttid.
¤ För löpgrenar 400 m - 3000 m, samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För 60 m häck, samling senast 45 minuter innan starttid och inmarsch 40 minuter före starttid.
¤ För höjd, längd och kula, samling 45 minuter innan starttid och inmarsch 40 minuter före starttid.
¤ För stavhopp, samling 70 minuter innan starttid och inmarsch 65 minuter före starttid.

Heatordning löpningar i förtävlingen
Heaten löps i ordningen D/C/B osv.

Heatordning löpningar 200 och 400 m i huvudtävlingen
Heat 2 först, därefter heat 1

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av startlistor med ban-/hopp-/kastordning, tidsprogram och hopphöjder publiceras på hemsidan senast måndag 10 februari kl. 20.00.

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är innanför staketet strax efter mållinjen.

Prisceremonier
Vinnarna i alla grenar i huvudprogrammet, kl 18-20, hyllas vid tävlingsplatsen eller direkt efter mållinjen så snart som möjligt efter genomförd tävling.,
Efter vinnar-hyllningen skall segraren gå ut via mixed zone.

Tävlingstider
Förtävling kl 16.00 - 18.00
Kula Män/Kvinnor, huvudtävling kl 18.00-18.50
Huvudtävling kl 19.00-21.00
Tävlingen sänds i SVT Play kl 18-21, samt ett sammandrag i SVT2 kl 22.45-23.15

GRENPROGRAM Huvudtävling kl 19-21 / M/K Kula kl 18
Män: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, kula
Kvinnor: 200 m, 400 m, 800 m, 60 m häck, längd, stav, kula

PRISPENGAR i Huvudtävlingen
1:a USD 500, 2:a USD 300, 3:a USD 150

GRENPROGRAM FÖRTÄVLING kl 16-18
Män: 60 m (kval med några platser till huvudtävlingen), 800 m, 3000 m, 60 m häck, längd, höjd
Kvinnor: 60 m, 400 m, 1500 m, tresteg, stav


OBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kan komma att ske fram till att det slutliga upplägget som presenteras på hemsidan måndag 10 februari kl 20.00.

Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone som är en ytan efter målet, till detta område har även media tillträde. Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone området.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i redskapsförrådet nära Calling..
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.

Dopingkontroll
Europeiska Friidrottsförbundets delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i Sätra Friidrottshall.

Resultat
Resultat kommer att anslås på väggen nära deltagarentrén. Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se

Efteranmälningar
Anmälan är nu stängd men det finns fortfarande platser kvar i några grenar så det är möjligt att efteranmäla.
Skicka mail till stockholmindoor2020@gmail.com
med uppgift om gren, namn, födelseår, förening och pb/sb så får du svar om det finns plats eller inte i din gren. OBS! Inga efteranmälningar på tävlingsdagen!

Anmälningsavgift
Glöm inte att betala anmälningsavgiften SEK 150/start senast 18 februari!
Om anmälningsavgiften inte är betald till vårt konto senast 18 februari kommer en faktura att skickas till föreningen med en förhöjd anmälningsavgift på SEK 300!
Den fakturan måste vara betald innan starter från föreningen kommer att bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Sollentuna 16 juni 2020!

PlusGiro: 187874-3

Betalning av anmälningsavgiften från utlandet
Betala in till följande konto
Bank: Nordea
IBAN: SE30 9500 0099 6042 0187 8743
BIC/Swift: NDEASESS

Återbud
Eventuella återbud måste meddelas per mail, stockholmindoor2020@gmail.com, senast måndag 10 februari kl 18.00, annars debiteras klubben en trasselavgift om 1000 kr/person/gren. Denna avgift ska vara betald innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Sollentuna 16 juni 2020!


INFORMATION
stockholmindoor2020@gmail.com

TITELSPONSOR

SPONSORER