Tävlingsinformation Sollentuna GP tisdag 18 juni 2019

Turebergs FK, Hässelby SK och Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sollentunavallen och Sollentuna GP 2019

Ingång aktiva, ledare och tränare
Aktiva, ledare och tränare kan gå in till Sollentunavallen vid såväl den övre ingången från Sollentunavägen (OBS! INTE ingång via Sollentuna Friidrottshall).
Vid dessa insläpp finns listor med alla anmälda deltagare, du uppger ditt namn och vilken gren du ska delta i.
Där finns också listor med deltagande föreningar och det antal ledare/tränare som är berättigade till fritt inträde vid Sollentuna GP.
1-3 deltagare = 1 ledare/tränare, 4-6 deltagare = 2 ledare/tränare, 7-10 deltagare = 3 ledare/tränare, över 10 deltagare = 4 ledare/tränare. Övriga ledare/tränare köper inträdesbiljett i biljettkassan.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning och Calling – båda dessa funktioner finns inne i Sollentuna Friidrottshall

Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning på uppropslista görs samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta vid Calling inne i friidrottshallen.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare, höjdhoppare och stavhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga.

Omklädning
Omklädning sker i Sollentuna Friidrottshall

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske i Sollentuna Friidrottshall.
Kastuppvärmning kan bara ske vid tävlingsplatsen på innerplan efter inmarsch!
Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan innan inmarschen.

Callingen.
Calling och Inmarsch
Samling i Calling i Sollentuna Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar och reklam på utrustning och kläder.

¤ För löpgrenar (förutom häcklöpningar), samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För häcklöpning, samling senast 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid.
¤ För teknikgrenar (utom stavhopp), samling 35 minuter innan starttid och inmarsch 30 minuter före starttid.
¤ För stavhopp, samling 70 minuter innan starttid och inmarsch 65 minuter före starttid.

Heatordning löpningar i för-/eftertävlingen
Heaten löps i ordningen D/C/B osv.

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av tävlingstidsprogram, startlistor med ban-/hopp-/kastordning samt hopphöjder publiceras på hemsidan måndag 17 juni kl. 21.00.

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

Prisceremonier
För segraren i alla grenar i huvudprogrammet, kl 18.30-20.30, sker prisutdelningen så snart som möjligt efter genomförd tävling.,
I löpgrenarna kommer segraren att hämtas i mixed zone av representant för prisutdelningen. Segrare i teknikgrenar hämtas vid respektive gren av representant för prisutdelningen.
Efter prisutdelningen som sker inne på gräsplanen mitt framför huvudläktaren skall segraren bege sig ut via mixed zone.

Huvudtävling kl 18.30-20.30 , med live-TV som sänds i SVT Play samt ett sammandrag i SVT2 kl 21.45-22.15
För-tävling kl 15.00 – 18.00, eftertävling 20.30 – 21.30

GRENPROGRAM / Main meeting programme
Huvudtävling kl 18.30-20.30
Kvinnor/Women: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m häck/hurdles, Höjd/High jump, Stav/Pole vault
Män/Men: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m hinder/steeple chase, 400 m häck/hurdles, Längd/Long jump, Diskus/Discus

Förtävling/Pre-programme kl 15.00-18.00
Kvinnor/Women: 100 m, 400 m, 800 m, slägga/hammer, spjut/javelin, tresteg/triple jump
Män/Men: 100 m, 400 m, 800 m, 400 m häck/hurdles, höjd/high jump


Eftertävling / After-programme kl 20.30 – 21.30
Kvinnor/Women: 5000 m
Män: 1500 m, 5000 m
Trekamp/Triathlon kl 15.50 – 18.30
Män/Men: Längd/long jump, kula/shot put, 200 m


PRISPENGAR i Huvudtävlingen / Prize money in main meeting programme
Kategori Premium (€ 1000, € 600, € 400, € 300, € 200)
Män: 800 m, 1500 m, diskus
Kvinnor: 800 m, 1500 m, stav

Kategori Classical (€ 500, € 400, € 300, € 200, € 100)
Män: 100 m, 400 m, 3000 m hinder,400 m häck
Kvinnor: 100 m, 400 m, höjd

Kategori Promotional (€ 500, € 300, € 150)
Män: Längd,
Kvinnor: 100 m häck

PRISPENGAR i övriga grenar
Kategori Nationell (€ 200, € 100, € 75)
Män: 5000 m, höjd, trekamp
Kvinnor: 5000 m, tresteg, spjut, slägga

OBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kan komma att ske fram till att det slutliga upplägget som presenteras på hemsidan måndag 17 juni kl 21.00.

Mixed Zone och Autograffålla
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone som är vid ytan efter målet, till detta område har även media tillträde. Efter mixed zone passeras en autografplats där publiken har möjlighet att få autografer. Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone områden.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i Sollentuna Friidrottshall nära Calling.
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.

Dopingkontroll
Europeiska Friidrottsförbundets delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i Sollentuna Friidrottshall.

Resultat
Resultat kommer att anslås i anslutning till Calling. Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se

Återbud
Samtliga återbud skall meddelas via mail till
sollentunagp2019@gmail.com.

För anmälda och av arrangören bekräftade deltagare i tävlingen som uteblir utan att senast måndag 17 juni kl 18.00 lämnat återbud per e-mail sollentunagp2019@gmail.com, utgår en "trasselavgift" på 1000 kr som faktureras klubben. Denna avgift ska vara betald innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling Karlstad GP 3 juli!.

Efter tävlingen
Alla deltagare bjuds på en enklare måltid efter tävlingen!
Kl. 20.00-22.00 är serveringen 1 trappa upp i huvudbyggnaden på Sollentunavallen öppen för alla som tävlat vid Sollentuna GP. Visa upp din nummerlapp

… GLÖM INTE ATT BETALA ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften om 150 kr per ”bekräftad deltagare/grenstart”* insättes på PlusGiro 442 75 84-0 senast tisdag 25 juni 2019. Om anmälningsavgiften inte är betald senast tisdag 25 juni 2019 kommer en faktura att sändas till föreningen där varje grenstart inklusive förseningsavgift kostar 300 kr och den fakturan måste vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Karlstad 3 juli 2019
* ”Bekräftad deltagare/grenstart” = deltagarens namn finns med på den anmälningslista som publicerats på tävlingens hemsidan onsdag 12 juni.

Biljetter

Nästa TV-sändning

Göteborg
SVT Play
16 augusti
TITELSPONSOR

SPONSORER