Inbjudan Sollentuna GP

Välkommen till Sollentuna GP
En FOLKSAM GP tävling med European Athletics Classic Permit sanktion

DATUM
tisdag 18 juni 2019

TID
Förtävling 15-18
Huvudtävling 18.30 -20.30
Eftertävling 20.30-

PLATS
Sollentunavallen

GRENPROGRAM HUVUDTÄVLING, kl 18.30 – 20.30
Huvudtävling kl 18-20 (ev. börjar någon teknikgren före kl 18.30)
Män: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m hinder, 400 m häck, längd, diskus
Kvinnor: 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m häck, höjd, stav

GRENPROGRAM FÖRTÄVLINGAR, kl 15-18
Män: 100 m, 400 m, 800 m, 400 m häck, höjd
Kvinnor: 100 m, 400 m, 800 m, 100 m häck, tresteg, spjut, slägga

GRENPROGRAM EFTERTÄVLINGAR, 20.30-
Män: 1500 m, 5000 m
Kvinnor: 5000 mTREKAMP (endast specialinbjudan)
Män: längd, kula , 200 m


PRISPENGAR i Huvudtävlingen
Kategori Premium (€ 1000, € 600, € 400, € 300, € 200)
Män: 800 m, 1500 m, diskus
Kvinnor: 800 m, 1500 m, stav

Kategori Classical (€ 500, € 400, € 300, € 200, € 100)
Män: 100 m, 400 m, 3000 m hinder, 400 m häck,
Kvinnor: 100 m, 400 m, höjd

Kategori Promotional (€ 500, € 300, € 150)
Män: Längd
Kvinnor: 100 m häck

PRISPENGAR i övriga grenar
Kategori Nationell (€ 200, € 100, € 75)
Män: 5000 m, höjd, trekamp
Kvinnor: 5000 m, tresteg, spjut, slägga
Grenprogram och prispenningsstruktur kan komma att ändras.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare per gren.

Eventuella återbud eller stand-by/reservplats i de grenar som har begränsat antal deltagare kommer att meddelas senast fredag 14 juni till den emailadress som lämnats vid on-line anmälan.

ANMÄLAN
On-line anmälan är stängd.
För efteranmälan i mån av plats, maila till sollentunagp2019@gmail.com och upge namn, klubb, gren och pb/sb och vi meddelar inom 24 timmar om det finns plats eller inte.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är måndag 10 juni kl 18.00!

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften om 150 kr per ”bekräftad deltagare/grenstart”* insättes på PlusGiro 442 75 84-0 senast tisdag 25 juni 2019. Om anmälningsavgiften inte är betald senast tisdag 25 juni 2019 kommer en faktura att sändas till föreningen där varje grenstart inklusive förseningsavgift kostar 300 kr och den fakturan måste vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Karlstad 3 juli 2019
* ”Bekräftad deltagare/grenstart” = deltagarens namn finns med på den anmälniongslista som publicerats på tävlingens hemsidanonsdag 12 juni.

Betalning av anmälningsavgiften från utlandet
Betala in till följande konto
Bank: Nordea
Konto nr: 187874-3
IBAN: SE30 9500 0099 6042 0187 8743
BIC/Swift: NDEASESS

INFORMATION
Tävlings-PM, tidsprogram och startlistor med bekräftade deltagare kommer att finnas på tävlingens hemsida från fredag 14 juni kl 12.00.
Definitiv Startlista med heatindelning och banlottningar samt det definitiva tidsprogrammet finns på tävlingens hemsida senast måndag 17 juni kl 21.

ÅTERBUD:
Eventuella återbud av "bekräftad deltagare" måste lämnas senast dagen innan tävling, måndag 17 juni kl 18.00, annars faktureras föreningen en ”trasselavgift ” på 1000 kr/deltagare. Denna faktura ska vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling, Karlstad GP 3 juli!

INFORMATION
Sollentunagp2019@gmail.com


Biljetter

Nästa TV-sändning

Göteborg
SVT Play
16 augusti
TITELSPONSOR

SPONSORER