Särskild info pga spridningen av Covid-19


På grund av spridningen av Covid-19 vidtar vi en rad åtgärder för att kunna genomföra årets tävling. En av konsekvenserna är att vi inte kan ha någon publik på arenan. Men förutom det vidtas åtgärder för såväl aktiva som funktionärer, tränare och media. Allt för er säkerhets skull och för att minimera risken för smittspridning under Sollentuna GP. Här kan du läsa vad som gäller för dej och alla andra som kommer till Sollentunavallen.

.
Logi & mat
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
- Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen. Utnyttjande av kollektivtrafik och sociala kontakter utanför träningsgruppen ska undvikas. Avstå särskilt från kontakter med äldre personer (> 70 år).
- De tävlande ska så långt som möjligt ordna måltiderna i anknytning till inkvarteringen.
- Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.
- Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper sittandes vid bord.
- Hämtmat kan utnyttjas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel.
.

Transport
Rekommendationer från Svenska friidrottsförbundet:
- Vid bilresor till och från tävlingar bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. bil eller minibuss.
- Den som behöver resa med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
- Planera och genomför resan och vistelse på tävlingsorten inom träningsgruppen, dvs de som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
Tag med och utnyttja handsprit flitigt i samband med resande.

Parkering:
Parkering för aktiva/tränare/ledare finns i anslutning till den övre entrén vid Sollentunavägen

Arenan
Arenan ses som en arbetsplats och endast aktiva som ska tävla, begränsat antal ledare, samt personal och funktionärer som har tydliga arbetsuppgifter tillåts vara inne på arenan. När ni kommer till arenan får ni tydliga instruktioner om var och när ni ska gå in, samt ledsagas till er zon där ni ska genomföra er gren. På detta sätt kommer ni hela tiden endast befinna er i närheten av ett begränsat antal personer. Efter avslutad tävling måste ni lämna arenan, det är inte tillåtet att sitta kvar och titta på tävlingarna.

Vi vill uppmana samtliga aktiva/tränare att på arenaområdet tänka på följande:
- Att inte dröja sig kvar på en plats längre än nödvändigt
- Att hålla avstånd till andra inne på arenan


Mat och vätska
För minskad smittrisk kommer ingen mat att serveras eller finns tillgänglig på arenan. Samtliga besökare på arenan ansvarar själv för att medta mat och dryck.

Avstånd och hygien
I alla möjliga situationer är det viktigt att ni håller avstånd så gott det går. Förutom i de sportsliga moment när det inte är möjligt ska 2-metersregeln tillämpas. Undvik kramar, handskakningar osv. Var extra noggrann med hygienen:
- Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål
- Använd handsprit då du inte har tillgång till varmt vatten och tvål
- Använd i största möjliga utsträckning egna redskap, undvik att låna från varandra. Funktionärer som handskas med era redskap ska bära handskar.


Vid symptom - stanna hemma
Känner du några symptom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte komma till tävlingen. Innan du åker till arenan ska du göra en självskattning av ditt hälsotillstånd. Vanliga symptom är:
- Feber
- Torrhosta
- Trötthet
- Muskel- och ledvärk (ej tex träningsvärk)
- Halsont
- Diarré
- Ögoninflammation
- Huvudvärk
- Nedsatt lukt- och smaksinne
- Hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tår
- Andningssvårigheter eller andfåddhet
- Bröstsmärtor eller tryck över bröstet
- Nedsatt tal- eller rörelseförmåga

Region Stockholm har även ett självskattningstest online som man kan genomföra via denna länk:
Självskattningstest

TITELSPONSOR

SPONSORER