SOLLENTUNA GP 13 juni 2021 Preliminärt tidsprogram per 6 juni 2021 Definitivt tidsprogram publiceras senast 12 juni kl 21

15.40 M Tresteg
16.00 M 400 m B/C
M Höjd
K/MJ Diskus
16.15 Mångkamp K 800m
M Kula
16.35 K 400 m B
16.50 Måmgkamp M 1500m
17.00 K 100 m Häck
17.15 M 100 m B/C
17.20 K Längd
17.30 K100B
17.40 K Kula
17.45 M 400 m Häck B
===HUVUDTÄVLING=======
18.00 K 400 m A
18.05 K Höjd
18.10 K Stav
18.15 K 1500 m A
18.30 M 400 m A
18.40 K 100 m A
18.50 M Längd
M Diskus
18.55 M 1500 m A
19.10 M 100 m A
19.25 K 800 m A
19.35 M 400 m Häck A
19.50 M 800 m A
===================
20.05 M 800 m B/C
20.20 K 1500 m B
20.30 M 1500 m B/C
20.50 M 3000 m Hinder

TITELSPONSOR

HUVUDSPONSORER