Tävlingsinformation Folksam GP Stockholm Indoor Sätra Friidrottshall söndag 29 januari 2023

Spårvägens FK och Hässelby SK hälsar alla välkomna till Sätra Friidrottshall och den första Folksam GP tävlingen 2023, Folksam GP Stockholm Indoor. Folksam GP Stockholm Indoor ingår i World Athletics Indoor Tour serien 2023!

Ingång aktiva, ledare och tränare
Aktiva, ledare och tränare kan gå in vid ingången på baksidan av Sätra Friidrottshall, mot Sätra IP/löparbanorna
Vid detta insläpp finns listor med alla anmälda deltagare, du uppger ditt namn och vilken gren du ska delta i.
Där finns också listor med deltagande föreningar och det antal ledare/tränare som är berättigade till fritt inträde vid Folksam GP Stockholm Indoor 2023.
1-3 deltagare = 1 ledare,tränare/förening, 4-6 deltagare = 2 ledare,tränare/förening, 7-10 deltagare = 3 ledare,tränar/förening, över 10 deltagare = 4 ledare,tränare/förening. Övriga ledare/tränare köper inträdesbiljett i biljettkassan.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning finns direkt innanför entrén till vänster
Calling är i den bortre ändan av hallen (2:a kurvan) i det vänstra hörnet

Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning görs på uppropslista samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta vid Calling inne i hallen.
Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare, och höjdhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga alt. diskvalificera.

Omklädning
Omklädning sker i omklädningsrum till höger innanför entrédörren

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske utomhus samt på avsatsen 1 tr upp ovanför arenan. Det är trångt så alla måste visa hänsyn.

Deltagarna på 60 m försök och 60 m häck försök kan använda delar av innerplan för uppvärmning. sprintbanan är tillgänglig fram till kl 12.50 och rundbanan kl 12.50 - 13.45. Efter dessa tider ingen uppvärmning på innerplan.

Teknikgrensdeltagare kommer att beredas tillfälle att värma upp på innerplan i anslutning till sin grenplats enligt schema nedan.

I övrigt Ingen uppvärmning inne på tävlingsarenan innan inmarschen från Calling.Callingen.
Calling och Inmarsch
Samling i Calling i Sätra Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar och reklam på utrustning och kläder.

¤ För löpgrenar 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För löpgrenar 60 m Häck, samling senast 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid.

¤ För höjd, längd, samling 40 minuter innan starttid och inmarsch 35 minuter före starttid.

¤ För K kula i huvudtävlingen gäller att uppvärmning först sker i ”kul-buren i hörnet” därefter samling i Calling 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid och att deltagarna kommer att beredas minst en provstöt på tävlingsplatsen på innerplan.

¤ För M kula och M/K Vikt, samling 40 minuter innan starttid och inmarsch 35 minuter före starttid till tävlingsplatsen som är ”kul-buren-i-hörnet”

Heatordning löpningar i förtävlingen
Heaten löps i ordningen D/C/B osv.

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av startlistor med ban-/hopp-/kastordning, tidsprogram och hopphöjder publiceras på hemsidan senast lördag 28 januari kl 15.00

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför banan strax efter mållinjen.

Prisceremonier
Vinnarna i alla grenar i huvudprogrammet, kl 15-17, hyllas vid tävlingsplatsen eller direkt efter mållinjen så snart som möjligt efter genomförd tävling.,
Efter vinnar-hyllningen skall segraren gå ut via mixed zone.

Tävlingstider
Förtävling kl 12.30 – 14.45
Huvudtävling kl 15.00-17.00 (K längd startar kl 14.15) och TVsändning direkt i SVT2

GRENPROGRAM Huvudtävling kl 15-17
Män: 60 m final, 400 m (2 heat), 800 m, 1500 m, Höjd, Längd
Kvinnor: 60 m final, 400 m (2 heat), 800 m, 60 m häck final, Längd, Kula

PRISPENGAR i Huvudtävlingen

Män 1500 m och Kvinnor 800 m
1:a EUR 500, 2:a EUR 400, 3:a EUR 300, 4:a EUR 200, 5:a EUR 100

- - - - - - -

Män: 60 m, 400 m, 800 m, Höjd, Längd
Kvinnor: 60 m, 400 m, 60 m häck, Längd, Kula
1:a EUR 400, 2:a EUR 250, 3:a EUR 150, 4:a EUR 100

GRENPROGRAM förtävlingar kl 12.30-14.45
Män: 60 m försökheat till huvudtävlingen och B-finaler, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m häck, kula, vikt (OBS! max möljig kastlängd 22,80m!), längd B-pool

Kvinnor: 60 m försöksheat till huvudtävlingen och B-finaler, 400 m, 800 m, 60 m häck försöksheat till huvudtävlingen, längd B-.pool, höjd, kula-B-pool, vikt

Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone som är utanför löparbanan strax efter målet, till detta område har även media tillträde. Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone området.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i redskapsförrådet nära Calling..
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande. I K Kula kan endast sk. Inomhuskulor användas.

Dopingkontroll
European Athletics tekniska delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som utförs av Antidoping Sveriges representanter i speciellt avsett rum i Sätra Friidrottshall.

Resultat
Resultat läggs också ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se

Efteranmälningar
Anmälan är nu stängd men det finns fortfarande platser kvar i några grenar där det är möjligt att efteranmäla.
Skicka mail till
stockholmindoor@gmail.com
med uppgift om gren, namn, födelseår, förening och pb/sb så får du svar om det finns plats eller inte i din gren. OBS! Inga efteranmälningar på tävlingsdagen!
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften SEK 150,- / start som kommer att faktureras respektive förening.

Återbud
Eventuella återbud måste meddelas per mail, stockholmindoor@gmail.com senast lördag 28 januari kl 15.00, annars debiteras föreningen en trasselavgift om 1000 kr/gren. Denna avgift ska vara betald innan start tillåts i nästkommande Folksam Grand Prix-tävling i Sollentuna 11 juni 2023!INFORMATION
stockholmindoor@gmail.com